مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نمایش دادن فیلم در مسجد
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره آموزش رزمی در مساجد
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره آوردن سگ در مصلی
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره خرید وفروش آلات موسیقی
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره اقامت زن در وطن تابع شوهر است؟
پاسخ آیت الله شاهرودی در باره شکستن جناغ
پاسخ آیت الله شاهرودی برای پرداخت زکات به بیماران سرطانی
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره گرفتن روزه در آلمان
پاسخ آیت الله حکیم در باره نگفتن واو اشهدان محمداعبده ورسوله
پاسخ آیت الله حکیم درباره فروختن میوه های پیش ازرسیدن
پاسخ آیت الله حکیم درباره خوردن میوه های درختهای لیرون خانه
پاسخ آیت الله حکیم درباره کشتن حشرات ضرر زننده
  1. 120 از 4632