مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خواندن عقد حتماً بايستي به زبان عربي باشد؟

آيا رد الشمس داراي سند است ؟

آيا آن دسته از برادران اهل تسنني كه بر اثر تبليغات سوء نتوانستند حقيقت را دريابند فرداي قيامت مستحق عذابند؟

آيا صحيح است آيه 21 سوره نبأ را ان جهنم كانت مرصاداً جهنم كمين گاهي است بزرگ اين گونه معنا كنيم؟ جهنم مانند غربالي است كه همه انسانها در آن غربال ميشوند. منتهي خوبان از آن عبور ميكنند و بدان قادر به عبور نيستند.

با توجه به فلسفه احباط و تكفير، آثار منفي گناه در دنيا و آخرت تا چه حدّ بر قوت خود باقي است.

گناهان چگونه ميتوانند سرنوشت انسان را تغيير دهند؟

چرا برخي فرشتگان گمراه شدند در حالي كه جبراً معصوم هستند؟

چرا قاطر داراي نسل نيست؟

دليل حقّانيّت تشيّع بر اهل تسنّن چيست؟ به طور اختصار توضيح دهيد؟

جايگاه اوليه تركان قشقايي كه اكنون در فارس و اصفهان هستند كجا بوده است؟

به چه خواستگارهايي جواب مثبت بدهيم؟

اگر طرفين در عقد نتواند به طور صحيح عقد را بخواند آيا ميتوان براي آن طرف وكيل گرفت؟

  1. 1203 از 4632