مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يأجوج و مأجوج چه كساني هستند؟

با توجه به اين كه روح مجرد است و تغيير، تحول و تكامل از ويژگيهاي ماده است، پس چرا روح دچار تغيير شده و تكامل پيدا ميكند؟

فرزند خردسال كفار و مشركين كه در كودكي از دنيا ميروند، در قيامت چه جاي گاهي دارند؟

با توجه به آيه (انما يتقبل الله من المتقين) با كساني مثل پاستور، اديسون و... كه به بشريت خدمت نمودهاند، در قيامت چه برخوردي شده و جايگاه شان كجاست؟

چرا خداوند شخصي را كه يك گناه كوچك انجام داده، گناه او را آشكار ميكند، ولي ديگري كه گناهان بزرگ، ميكند آنها را ميپوشاند حكمت اين كار چيست؟

علامت قبول توبه چيست؟ و توبه در آخرت چه اثري دارد؟

آيا در بهشت زاد و ولد وجود دارد؟

آيا كودكان و ديوانگان در قيامت مورد سؤال قرار مي گيرند؟ و آيا سرانجام به بهشت مي روند؟

آيا انسان هاي گنه كار پس از چشيدن عذاب در جهنم وارد بهشت مي شوند؟

علائم و نشانه هاي قيامت چيست ؟ چند مورد را شرح دهيد.

روح بعد از مرگ به كجا مي رود و برزخ چگونه جائي است ؟

ـ 2ـ 3ـ 6 دلايل اثبات عالم برزخ را بنويسيد و بگوييد: برزخ در كجا قرار دارد؟ آيا در برزخ خواب وجود دارد, آيا جنبهء همگاني دارد؟ و بالاءخره حيات برزخي انبيا و امامان و شهدا و قيافه مجرمان ومؤمنان چگونه است ؟

  1. 1204 از 4632