مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهشت و جهنم چه مكان هايي هستند و براي چه كساني آماده مي شود؟

علّت اصلي خلقت انسان ها, مرگ و سپس برزخ و بهشت و جهنم چيست ؟

هدف از آفرينش جهان هستي چيست؟ چرا در اين زمينه جوابهاي متفاوتي ميشنويم؟ (مثلاً عرفا با اين بيان كه طبايع جز كشش كاري ندارند. حكيمان اين كشش را عشق خوانند گر انديشه كني در راه بينش به عشق است ايستاده آفرينش).

ويژگيهاي عالم برزخ چيست؟

خصايص و ويژگيهاي عالم بهشت چيست؟

آيا انسان در بهشت با همين جسم خواهد بود يا خير؟ و آيا نيازهاي مادي و دنيوي انسان بر آورده ميشود؟

با وجود اين كه مرگ انسان دست خدا است و نميتوان آن را به عقب انداخت. آيا انجام بعضي امور عمر را طولاني ميكند؟

فشار قبر چيست ؟ مگر جسم در قبر فشار مي بيند؟ جسم كه جان ندارد كه درد را تحمل كند و فشار ببيند!

چگونه خودشناسي راهي به سوي خذاشناسي است ؟

معناي جبروت چيست ؟

آيا در هنگام بررسي كارنامهء اعمال فقط خود انسان از نتيجهء عمل آگاه مي شود يا اين كه علني و آشكارا است و همه آگاهي پيدا مي كنند؟

آيا انسان ها در روز قيامت يكديگر را مي شناسند؟

  1. 1205 از 4632