مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا يك شخص مي تواند چند وطن داشته باشد؟

مفهوم اعراض از وطن چيست ؟

آيا كلمهء غياث در مصدر باب مفاعله است ؟ و اگر هست به چه معنايي است ؟

حكم بيرون آمدن خون از لثه در هنگام مسواك زدن چيست ؟

فرشتگان چه نوع موجوداتي هستند و چگونه خلق شده اند؟

حق زن بر مرد و حق مرد بر زن چيست ؟

رواياتي كه زن رامذمت مي كند, چگونه توجيه مي شود؟

آيا اگر آدم ترك اولي نمي كرد, اكنون ما در بهشت بوديم ؟

آيا بهشت و آدم و حوا, بهشت موعود بود؟

فرشتگان از كجا دانستند انسان در زمين خونريزي خواهدكرد؟

آيا قبل از آدم , انسان هاي ديگر وجود داشته اند؟

آيا با حكم جهاد و ارتداد منافات ندارد؟

  1. 1206 از 4632