مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فيلسوفان بر اين باروند كه ماوراي اين جهان , زمان و مكاني وجود ندارد, اما متكلمان براي ماوراي اين جهان , زمان و مكان قائلند. لطفاً ضمن تشريح نظريات ايشان , ديدگاه , آيات و روايات را بيان فرماييد. معناي خلقت بهشت و دوزخ چيست و مكان آن كجا است ؟

آيا جمادات داراي روح هستند؟ درختان چطور؟ آيا سنگ ها و درختان داراي شعور هستند؟وضعيت آن ها در جهان آخرت به چه صورت است ؟

معناي اين جمله چيست : هر چيز به اصل خود باز خواهد گشت ؟ لطفاً با مثال توضيح دهيد؟

براي اين جمله مي تواند چند تفسير كرد; برخي از آن تفاسير عبارتند از :

در خصوص معاد برايم توضيح دهيد.

چرا خدا انسان را آفريد؟ هدف از زندگي چيست ؟

در مورد عدل خداوند توضيح دهيد؟

اگر همه چيز را خدا آفريده , پس خدا را چه كسي آفريده است ؟

چگونه به ديگران اعتماد كنيم و رازهاي خود را با آنان درميان بگذاريم ؟

شيوهء درست حرف زدن چيست ؟

چه چيزهاي روح انسان را پرورش مي دهد؟

لطفاً در مورد مخلوقات هشتگانه اي كه خداوند آن ها را يكي پس از ديگري آفريد كه از جمله ءآن ها انسان و جن است , توضيح دهيد.

علي اللهي ها چه كساني اند و چه عقيده اي دارند؟

  1. 1208 از 4632