مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پديد آمدن علم ازلي الهي در زمان چگونه محقق مي شود؟ اساساً رابطهء خداوند با زمان و مكان چگونه است ؟ چگونه خداوند علم و ارادهء خود را به انسان داده است ؟ آيا آگاهي انسان از علم غيب تأثيري درعمل او دارد؟

آيا به غير از قرآن و روايات , راهي براي دست يابي به حالات و خصوصيات بعد از مرگ وجود دارد؟

حقيقت روح و ماهيت آن چيست و از كجا آمده و چگونه خلق شده ؟ مي گويند روح مجرّداست يعني چه ؟ آيا روح مادي است يا غير مادي ؟ و آيا پس از مرگ باقي مي ماند؟ و رابطهء روح با خدا چيست ؟

آيا خدا نيز يك پديده است يا يك باور؟

پديده يعني چه ؟ و جهان چگونه پديد آمده است ؟

ناسخ و منسوخ را با مثال شرح دهيد.

غذاي مردگان در عالم برزخ چيست و از چه طريقي تأمين مي شود؟

روايات , را سنگ بهشتي مي داند. اگر بهشت غير مادي است , چگونه اين اعتقاد قابل قبول است ؟

خداوند چگونه علم و قدرت دارد؟

چرا ما پيامبر نشديم ؟

قيامت چگونه و در كجا است ؟ چگونه امكان دارد فردي كه در اروپا دفن شده , با كسي كه در تهران دفن شده است , يك جا جمع بشوند؟

چرا خداوند ما را آفريد؟ ممكن است دلمان نمي خواست به دنيا بياييم ! حال كه به وجودآمده ايم , چرا جهنم را آفريد؟

  1. 1210 از 4632