مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند همه چيز را يك دفعه آفريد؟ اگر يك دفعه آفريد, بقيه را كجا گذاشت ؟

خداوند چگونه به انسان روح بخشيد و روح چگونه است ؟

چگونه انسان فهميد از عقل و هوش خود استفاده كند؟

به فرمايش آيت الله قوچاني , راه طولاني را كه انسان پس از حركت طي مي كند, كجا و چگونه است ؟

خداوند چگونه ما را در بدن مادرمان قرار داد؟

انسان قبل از تولد كجابود؟

چگونه خداوند انسان را از خاك آفريد؟

چرا خدا انسان را آفريد, در صورتي كه احتياجي به او نداشت ؟

خداوند چگونه از ازل بوده است ؟

براي تقويت درس ها چه بايد كرد؟

شكل ظاهري و مادي جهان برزخ چگونه است ؟ آيا به صورت تك سلّولي است يا به صورت اجتماعي و جامعه اي ؟ آيا مردم قادر به ملاقات با يك ديگر هستند؟ و ظالم مي تواند از مظلوم طلب عفو كند تادر قيامت گناهي نداشته باشد.

چرا مي گويند ارادهء انسان در طول ارادهء خداوند است ; منظور و مفهوم آن چيست ؟

  1. 1211 از 4632