مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان با فائزهء هاشمي رابطه برقرار كرد؟ من تصميم دارم نامه اي به ايشان بنويسم و از او نظر خواهي كنم .

آيا ضعف بينايي در حيوانات وجود دارد؟ اگر اين عيب براي آن ها پيش آيد, چطور خداوند آن را برطرف مي كند؟

در روايات آمده است : بعضي بدون حساب وارد بهشت مي شوند, ولي شنيده ايم , اولين چيزي كه از انسان سؤال مي شود, نماز است . اين تناقضات چگونه قابل حلّ است ؟

شعري به نام است كه اسم شاعرش را نمي دانم .

آتاتورك كه بود و با تركيه چه كرد كه نامش در تاريخ ماند؟

آيا كتاب وجود دارد؟ در صورت وجود, حاوي چه مطالبي مي باشد و آيا مي توان اين كتاب را تهيه كرد؟

ده نظريهء فرويد چيست و او بر اساس چه مبنايي اين طرز فكررا داشت ؟

يعني چه ؟

چرا بدترين نوع كينه را كينهء شتري مي گويند؟

اين شعر به چه معنا است ؟ اگر با ديگرانش بود ميلي چراظرف مرا بشكست ليلي ؟

سوفيا لورن چه كسي است ؟

حكم مسواك زدن در ماه مبارك رمضان چيست ؟

  1. 1213 از 4632