مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره غسل جنابت زنان
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره موهای بلاند خانمها
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حکم استبراء برای زن
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره آيا روش آب کشيدن مخرج بول در زن با مرد متفاوت است؟
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن قنوت در نماز های واجب
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره دریافت پول امام جماعت
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نخاندن نماز اول وقت
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن نماز کامل درمکانهای مختلف
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره گفتن تسبیحات امام جماعت به جای حمد وسوره ؟
پاسخ آست الله نوری همدانی درباره خواندن نمازهای یومیه در پنج وقت رجحان دارد
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره مسئولیت پزشک معالج درصورت نداستن حامله بودن بیمار
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره استفاده از عمل جراحی برای زیبایی
  1. 122 از 4632