مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در زندگي كنوني خداوند براي ما پيامبري قرار نداده است؟

هدف خداوند از خلقت انسان و جهان چه بوده است؟

چرا خداوند از لحاظ ظرفيت جنسي بين خلقت زن و مرد تفاوت قائل شده است، يعني اين كه چرا بايد عمر جنسي زن كوناه و عمر جنسي مرد نامحدود باشد؟

آيا جنين و يا نوزاداني كه از دنيا مي روند، روز قيامت پدر و مادر خود را مي شناسند و باعث شفاعت ايشان مي شوند؟ سرانجامشان چه مي شود؟

هيچگاه نتوانستم اين حس را در خود به وجود بياورم كه خدا امام ناظر بر اعمال ما است، علت چيست؟

چرا شهادت در راه خدا كليد بي قيد و شرط بهشت است؟

جهنم چگونه جايگاهي است؟

راه حل مسئله سرنوشت و قضا و قدر با اراده و اختيار انسان چگونه است؟

آيا در روز قيامت به تمام گناهاني كه دختران از سن تكليف مرتكب شده اند، رسيدگي مي شود؟

چرا آفريدگان موجود بي نهايت (خداوند) بي نهايت نيستند؟ نسبت ما با خدا چيست؟ جزئي از او هستم يا تمام او؟

چرا به دنيا آمده ايم و چرا مي ميريم؟

چگونه خداوند در همه جا هست و خدا در كجاست؟

  1. 1221 از 4632