مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بايد خدا را شناخت؟

چرا بايد براي خدا كار كرد؟

اگر قرار باشد، جسم مادي انسان دوباره در قيامت، برانگيخته شود، با توجه به تبديل مواد كه در طبيعت صورت مي گيرد و جزئي از بدن كسي، جزء بدن ديگري مي شود، چگونه معاد جسماني ممكن است؟

چند كتاب در مورد قيامت و قبر و برزخ، و چند كتاب در مورد اعمال ماهها به جز مفاتيح الجنان معرفي كنيد.

از نظر خدا عالم (كه جايگاه اوبهشت است) چه كسي است، آيا مهندس و دكتر هم عالم است؟

چه اعمالي ثواب آن تا روز قيامت نوشته ميشود؟

چرا خداوند بهشت و جهنم را به طور كامل معرفي نكرده است؟

آيا اين عدل است كه هر فردي از امكانات خاصي برخوردار باشد؟

علت بروز بلاهاي طبيعي چيست؟

بهترين راه شناخت پيامبر چيست؟

بهترين راههاي اثبات وجود خدا (ادله عقلي و نقلي) چيست؟

چرا خداوند ما را به اجبار به دنيا آورده است؟(پ)

  1. 1224 از 4632