مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ذات خداوند و واجب الوجود يك جا موجود است يا اجزاي مختلفي دارد؟

انسان هايي كه در دنيا به صورت نوزاد يا افراد كم سن مي ميرند، در آن دنيا مسير تكامل خود را ادامه مي دهند؟

عالم و جهان تا چه محدوده اي است؟

فلسفة تقصير (كوتاه كردن سر و ناخن) چيست؟

صبر يعني چه؟ توضيح كامل دهيد.

در چه زماني روح به جسم تعلق مي گيرد؟ آيا تمامي ارواح براي اجسام خود در روز عدم مقرر شده اند؟

هدف خداوند از جزاي خوب يا بد دادن به انسان ها بعد از مرگ چيست؟

منظور از عاق فرزندان چيست؟ فرزندان چه حقوقي دارند؟

امام صادق(ع) فرمود: كسي كه بدون تعجب لا اله الاّ الله بگويد، خداوند پرنده اي از آن مي آفريند كه تا روز قيامت روي سر گوينده بال زده و به جاي او ذكر مي گويد. منظور از بدون تعجب چيست؟ آيا اگر گناهي انجام دهيم، ثواب ها از بين مي رود؟

در بهشت آيا حورالعين ها شبيه يكديگرند؟ آيا در بهشت بچه متولد مي شود؟

آيا تمام كراتي كه در كهكشان ها وجود دارد، خدا آن ها را آفريده يا ذهن ما قادر به درك آن نيست؟

با توجه به قضا و قدر الهي و اين كه از ابتدا هر چيز مشخص شده و خداوند از پيش آگاه است، اختيار انسان چگونه توجيه ميشود.

  1. 1225 از 4632