مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ميان انسان هايي كه در ناز و نعمت بزرگ شده اند و براي به دست آوردن هر چيزي كه مي خواستند، زياد سختي نكشيده اند، فرقي در آخرت با افرادي كه با زحمت زندگي كرده اند وجود دارد؟

آيا در برزخ جزا و پاداشي كه مي بينيم، اين گونه است كه همراه با درد و رنج است يا عذاب و پاداشي است كه از نتيجه اعمال مشاهده مي كنيم؟

در مورد ازلي بودن خداوند و اين كه اين جهان از كجا و چگونه به وجود آمده است توضيح دهيد؟

آيا اهل سنّت به بهشت خواهند رفت؟

با توجه به آيه كه مي گويد: به مشركان بگو: چه كسي اسمان ها و زمين را آفريده و آن ها مي گفتند خدا پس مشكل مشركان در پرستش نكردن خدا چه بود؟

مجازات در آخرت به چه شكل است؟

دلائل امتحان الهي چيست؟ آيا همه مورد امتحان قرار مي گيرند و همه به يك ميزان مورد سنجش قرار مي گيرند؟

زندگي در عالم برزخ چگونه است؟

دربارة مشورت از نظر معنا و مفهوم توضيح دهيد.

تعريف جامع و مانع جُرم چيست؟

سرنوشت افراد بعد از حسابرسي روز قيامت چيست؟

چرا خداوند انسان هاي بد را مجازات نمي كند تا سرمشق ديگران قرار گيرند؟

  1. 1226 از 4632