مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ما را آفريد؟

حقيقت نسخ چيست؟ (بقره 106)

در روايات اهميت زيادي بر احترام سادات هست. آناناين امتيار را از كجا كسب كردهاند و اين امر چه توجيهي دارد؟

در روايات وارد شده ذريّه فاطمه(س) به جهنم نميروند. اين روايت چگونه توجيه مي شود؟ آيا ميان آنان كافر و بدكردار يافت نميشوند؟

با توجه به اين كه خداوند از هر كس نسبت به انسان مهربان تر است، چرا از انحراف او جلوگيري نمي كند؟

چرا انسان از راه بهشت و جهنم آگاه نيست تا خود را براي آن آماده سازد؟

چرا بعضي از انسان ها ستم مي كنند و هيچ ظلمي (سختي و عذاب) در دنيا نمي بينند، مگر خدا عادل نيست؟

هدف خدا از آفرينش ما چه بوده است؟(پ)

نقش فلسفه در شناخت و معرفت الهي چيست؟ آيا نياز است در اين امر از فلسفه كمك گرفت؟ بهترين و ساده ترين كتب و منابع فلسفي را معرفي كنيد.

راجع به عالم برزخ توضيح كامل دهيد.

براي رفع بدهي اگر توانايي پرداخت ندارم، چه بايد بكنم، چون از روز قيامت خيلي

مي ترسم؟

چرا خانه هاي عفاف بازگشايي نمي شود؟

  1. 1227 از 4632