مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به چه دليل جسم انسان پس از مرگ نابود مي شود و روح او باقي مي ماند؟

چرا كعبه به عنوان سمبل خانه خدا درست شده است، با توجه به اين كه قبول داريم كه خدا از رگ گردن به ما نزديك تر است؟ آيا اين بت پرستي نيست؟

آيا عالم برزخ نسبت به كسي كه سال ها قبل فوت كرده، با انساني كه تازه فوت كرده، يكسان است؟

ازلي بودن خدا به چه معنا بوده و تصور آن چگونه است؟

با توجه به اين كه شايد بعضي از انسان ها دوست نداشته باشند كه به دنيا بيايند پس چرا خداوند انسان را آفريد؟(پ)

آيا در روز قيامت كه همه موجودات نابود مي شوند، فرشتگان نيز شامل اين امر خداوند هستند؟

اگر خداوند عادل است، چرا بين افراد از نظر مالي تفاوت مي گذارد؟(پ)

آيا كسي كه گوشت مرده مي خورد، مثلا كسي كه در بيابان مانده و مضطرّ باشد، در اين صورت در روز قيامت چگونه برانگيخته مي شود؟

انسان ها در آخرت به چه شكلي و در چه سني ظهور مي كنند؟(پ)

خدا را كه آفريده است؟(پ)

آيا مسلماناني كه در قيامت وارد دوزخ مي شوند، براي هميشه در آن جا باقي مي مانند يا اين كه بعد از تحمل عذاب ، مورد الطاف الهي قرار مي گيرند؟(پ)

چرا خداوند ابليس را آفريد؟ آيا آفريدن ابليس با عدل و حكمت خداوند سازگار است؟(پ)

  1. 1229 از 4632