مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آیت الله نوری همدانی درباره واجب است كه هنگام نماز كف و روي پا را بپوشانند
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نوشتن روی پول
پاسخ آیت الله سبحانی درباره زدن ابرو برای زنان
پاسخ آیت الله جعفر سبحانی درباره پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان
پاسخ آیت الله سبحانی درباره طلا برای دندان مردان
پاسخ آیت الله جفعر سبحانی درباره لباس تنگ برای زنان چیست
پاسخ آیت الله جعفرل سبحانی درباره عطر زدن زنان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره هروله کردن
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره لطمه زدن به صورت در مراسم سید الشهدا علیه السلام
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ذکر خدای من حسین است
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قمه وزنجیر چقویی در مجالس عزاداری
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قمه زنی
  1. 123 از 4632