مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند غريزة جنسي را در وجود انسان ها قرار داد، ولي براي آن قانوني گذاشت كه حتماً از راه شرعي ارضا شوند؟ اگر دو نفر به هم علاقه داشته باشند، چرا نمي توانند غريزة جنسي خود را ارضا كنند؟

آيا كسي كه دزدي كرده است، بايد حتما دستش قطع شود؟ شرايطش چيست؟

ليبراليسم چيست؟

آيا توحيد مخصوص دنياست يا در آخرت هم وجود دارد؟

اختيار انسان با قضا و قدر الهي چگونه قابل توجيه است؟(پ)

درخصوص اين جمله كه خدا از رگ گردن به انسان نزديكتر است توضيح دهيد. آيا خدا

مكان خاصي دارد؟

چرا خداوند انسان را در رنج آفريده است؟

انسان كه مجبور است به راه راست حركت كند (حتي اگر مختار باشد) بي فايده است، چون اگر با اراده و اختيار خود به صراط مستقيم نرود، زندگي اخروي او تباه مي شود و اين جبر است.

ملا صدرا چه كسي بود؟ تفسيري از كارهاي او را ارائه فرماييد. آيا همه انسان ها

مي توانند به مقام منزلت او برسند؟

از كجا مي فهميد قيامت وجود دارد؟ (پ)

آيا خداوند قبل از ما، انسان هاي ديگري را نيز خلق كرده بود؟(پ)

چگونه خداوند مي تواند در يك لحظه اعمال همه مردم را زير نظر بگيرد؟(پ)

  1. 1231 از 4632