مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اولين موجودي كه خداوند از به وجود آمدن زمين خلق كرد چه بود؟(پ)

آيا خدا يكي است؟(پ)

آيا خداوند بي همتا است؟ چرا(پ)

خداوند از كجا و چگونه به وجود آمده است؟(پ)

آيا كسي خدا را به وجود آورده يا اين كه خودش ، خودش را به وجود آورده است؟(پ)

آيا خدا مذكر است يا مؤنث؟(پ)

آيا خدايي وجود دارد؟(پ)

با توجه به اينكه خداوند بي نياز است ، پس حكمت پرستش خدا چيست؟

با توجه به رابطه دنيا و آخرت، در دنيا چگونه بايد زندگي كنيم؟

چرا آن هايي كه باطن درست دارند، ظاهر درست هم دارند، ولي آن ها كه ظاهر درست دارند، معلوم نيست كه باطن درست داشته باشند؟

چرا انسان ها قدرت آن را ندارند كه از ابتدا درباره زندگي خود تصميم بگيرند و در مسير خاص خويش قرار گيرند؟(پ)

چرا انسان به عنوان اشرف مخلوقات معرفي شده است؟(پ)

  1. 1232 از 4632