مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره مردد شدن خواندن نماز صبح وعزارادری
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره نماز ظهر عاشورا
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره رفتن خانم ها در عقب دسته های عزاداری
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی در باره گریه زنان در مجالس عزاداری ؟
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره نگاه کردن زنان به مردان نامحرم در هیت ها
پاسخ آیت الله سیستانی درباره صدقه به بینوایان کافر اعم ازکتابی وغیر کتابی
پاسخ آیت الله سیستانی درباره صلحه رحم با اقوام بی دین
پاسخ آیت الله سیستانی درباره صلحه رحم
پاسخ آیت الله سیستانی درباره صحبت کردن بانامزد
پاسخ آیت الله سیستانی در باره صحبت کردن پزشکان زن
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره طراحی و فروش نرم‌افزارهای غیر فرهنگی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره دفن اعضای جداشده از زنده
  1. 124 از 4632