مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قرآن، وقتي سخن از امهال و استدراج و يا سختيها و ابتلائات به ميان ميآيد، اينها بخشي از عذابها و پاداشهاي اخروي است، و يا مربوط به دنيا است و عذاب و پاداش اخروي، به همان قدر لازم در قيامت خواهد بود؟

اگر اعمال فردي در آخرت مساوي شد، خداوند با او چه ميكند

با توجه به اين كه فرشتگان در عالم ثبات هستند; آيا وجود مراتب و درجات در بين آنان; عدل خداوند را نقض نميكند؟

درباره خلقت آسمانها و زمين در شش روز ـ ]با توجّه به اين كه نظريات متفاوتي وجود دارد[ ـ لطفاً بفرماييد منظور خداوند متعال از اين جمله چيست؟

ميدانيم كه خدا ما را آفريده است; ولي خداوند را چه كسي آفريده است؟

آيا در مورد شناخت خداوند متعال، فلسفه هم دخيل است؟ با فلسفه، چقدر ميتوان خداوند را شناخت؟

رهبر بهشتيان چه كسي است؟

زينت انسان به چه چيزهايي است؟

چه چيزي زيور عقل است؟

سنت استدراج و املاء و امداد به چه معني هستند؟ چه نسبتي با يكديگر دارند؟ فرق آنها با يكديگر چيست؟ سنت تغيير دقيقاً به چه معناست؟ بيان فرماييد.

چرا كساني كه پس از مرگ در قبر به سر ميبرند بدنشان فاسد نميشود؟

معنا و حقيقت مائده را توضيح دهيد.

  1. 1240 از 4632