مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وجود بهشت و جهنم بديهي و آشكار است; اگر به طور فرض، مكاني براي آنها در نظر بگيريم، بهشت و جهنم كجاست؟

منظور از دوزخ چيست؟ آيا به جهنم اطلاق ميشود و يا به كل جهان آخرت دوزخ ميگويند؟

از نظر قرآن كريم شفيع كيست و بالاترين شفاعت كننده در روز قيامت كيست؟

منظور از امدادهاي غيبي خداوند متعال چيست؟

خداوند متعال در چه زماني و چگونه براي نخستين بار فرشته را آفريد؟ آيا فرشته نيز مانند انسان مرگ دارد؟

فرق خلود با ابديت چيست؟

درباره دوزخ توضيح دهيد؟

چگونگي آفرينش اين دنيا را بنويسيد؟

سرنوشت كساني كه در كودكي ميميرند، در قيامت چگونه است؟

خداوند را توصيف كنيد؟

خداوند ميتواند ـ نعوذ بالله ـ دروغ بگويد يا كار قبح انجام دهد؟

آيا در قرآن دربارة فرشتگاني كه پس از مرگ به سوي انسان ميآيند و زندگي پس از مرگ، توضيحاتي آمده است؟ لطفاً به طور كامل بيان فرماييد. كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد و خوب هستند را نام ببريد.

  1. 1242 از 4632