مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف: در آية وكانَ عَرشُهُ عَلَي المأِ; عرش خدا بر روي آب بود و زمين نيز بر روي آب گسترده شده است مقصود از آب چيست؟ ب: آيا خداوند، جهان را از عدم به وجود آورده است؟

آيا طبقات هفت گانة بهشت، همين هفت آسمان است؟

الف. تفاوت سهو با ترك اولي را بيان كنيد. ب. آيا انسان عادي هم ترك اولي دارد؟

آيا اِله نام خدا است يا از صفاتي ثبوتي او؟

تكلّف به چه معنا است؟

چرا دية زن نصف دية مرد است؟ مگر اهميت جان مرد از جان زن بيشتر است؟

غرفهها و عرشهاي بهشت، چگونه و با چه چيزي ساخته شده است؟

آيا فرشتگان (مجردات) داراي روحاند، در حالي كه ارواح به قالبهاي فيزيكي تعلق دارند؟

چرا در روز قيامت بايد جوابگو باشيم؟

با توجه به ترجمة تفسير الميزان، ج 2، ص 212، اولاً: آيا مأموران الهي همان نكير و منكر هستند يا فرشتگان ديگر؟ ثانياً: حين مرگ يعني چه؟ آيا مراد، زمان خاص است يا اين كه فرشتگان خارج از زمان و مكان قرار دارند; ولي با هبوط به زمين گرفتار محدوديتهاي مادي ميشوند؟

ثالثاً: آيا انسان در آن زمان هنوز به درك كامل نرسيده و مثل زمان زندگي در دنيا به بحث و جدل ميپردازند؟ آيا انسان در هنگام مرگ، به فهم والايي دست پيدا نميكند كه بداند بحث و جدل بي فايده است؟ اگر خير; پس چرا افراد عامي كه زبان عربي نميدانند به زبان عربي بايد تلقين شوند؟

اگر خدا نور است، پس چگونه اين همه قدرت و توانايي دارد، لطفاً توضيح دهيد؟

چگونه ميتوان زشتي گناه را براي خود و در آينده براي فرزندانمان، مشخص كنيم، همان گونه كه باطن زشت گناه در برزخ ظاهر ميشود؟

  1. 1243 از 4632