مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال، آسمان و زمين را در چند روز خلق كرد؟

در مورد گواهاني كه در روز حساب، بر اعمال انسان شهادت ميدهند، توضيح دهيد؟

قرآن كريم، حال اهل ايمان را در روز قيامت چگونه بيان ميكند؟

انسان در روز قيامت به چه صورتي (پير يا جوان) محشور ميشود؟

چرا مسائل مربوط به معاد و قيامت بيشتر در جزء 30 بيان شده است؟

آيا خداوند چيزي را براي انسانها خلق كرده كه خير دو جهان را داشته باشد؟

لطفاً در مورد نعمتها و پاداشهاي متّقيان و اصحاب يمين در بهشت و عذاب و رنجهاي گناهكاران در جهنم توضيح دهيد.

مراد از وعدة ياري خداوند در آية إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا... چيست؟

ميدانيم كه دو نوع بهشت داريم: بهشت صفا و بهشت لقا؟ آيا صفا كه در جاهاي مختلف قلرآن توصيف شده (باغهاي مصفّا، داراي النهار، جويهاي شير و عسل و...) براي افراد بهشتي در لقا موجودات يا كيفيت اين دو نوع با هم متفاوت است؟

آيا افراد بهشتي همگي در يك جا جمع ميشوند، يا خير، هر فرد به تناسب اعمال نيك خود، بهشتي دارد؟

در بسياري از آيات قرآن آمده كه در روز قيامت هنگام محاسبه اعمال، نامه اعمال انسانها، به دست آنها داده ميشود و از طرفي افراد گنه كار از چهرههايشان شناخته ميشوند، از سويي در برخي روايات اين چنين آمده است كه: خداوند حكيم، زماني كه به اعمال بندگان رسيدگي ميكند، نميگذارد، احدي از گناهان بندگانش حتي پيامبر مطلع شوند، چگونه ميتوان بين اين دو مطلب جمع نمود؟

در آيه 27 سوره نازعات اين چنين آمده است: ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَغهَا; آيا آفرينش شما (بعد از مرگ مشكلتر است، يا آفرينش آسماني كه خدا بنا نهاد. چگونه خداوند خلقت آسمانها را نسبت به آفرينش انسان، مشكلتر بيان ميكند، در حالي كه زماني كه انسان را خلق كرد فرمود: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَـَـلِقِين پس اگر خلقت آسمان مشكلتر از خلقت انسان و موجودات ديگر بوده، چرا هنگامي كه انسان را آفريد چنين فرمود؟

  1. 1244 از 4632