مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً در مورد قضا و قدر عيني و جزيي كه در مقابل علمي و كلي (سنن) هست توضيح دهيد؟

آيا زن و شوهر در جهان آخرت با هم هستند يا بستگي به عمل آنان دارد و جايگاه متفاوتي خواهند داشت؟

الف ـ آيا از سادات، دشمن عليو كافر وجود دارد؟ آيا آنان به جهنم ميروند؟

الف ـ چرا خداوند شيطان را تا قيامت لعنت كرد نه تا ابد؟ ب ـ خداوند ميفرمايد: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي;(حجر،29) آيا روح كافران نيز از روح خدا است؟

با توجه به آيات قرآن كريم، آيا انسانها ميتوانند فرشتگان را مشاهده كنند؟

انسانهايي كه اعمال خوب و بد آنها مساوي است، چگونه در قيامت اعمالشان رسيدگي و حسابرسي ميشود و وضعيت آنها در عالم برزخ چگونه است؟

با توجه به اين قسمت از سوره مباركة تين كه ميفرمايد: لَقَدْ خَلَقْنَا الاْ ?ًِنسَـَنَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقْوِيم # ثُمَّ رَدَدْنَـَهُ أَسْفَلَ سَـَفِلِين اين كه انسان داراي همة كمالات بالفعل باشد و در يك مسير قهقرايي، همه را از دست بدهد، چگونه توجيهپذير است و چگونه ميشود باور كرد كه انسان با اين همه نارساييها، داراي كمالات هم باشد؟

به علت محدود بودن عقل آدمي، كاوش در ذات خداوند مورد نهي واقع شده است، و حتي در بعضي احاديث آمده كه انجام اين كار، سبب شرك ميشود. حال با توجه به اين موضوع: الف ـ اين كه گفته ميشود خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد; زيبايي مزبور، به هستي خداوند مربوط است يا چيستي او (ذات او)؟ ب ـ مفهوم اين كه گفته ميشود خداوند زيباست، چيست؟ زيبايي نسبت به چه چيزي در اين جا لحاظ شده است؟ ج ـ آيا زيبايي، امري نسبي است يا مطلق، چرا؟

با توجه به مفهوم توحيد افعالي كه عبارت است از درك و شناخت ذاتي كه تمام علل، معلولات، اسباب و مسبّبات و... همه كار خدا و ناشي از ارادة او است و هيچ موجودي از خود استقلال ندارد، آيا چنين چيزي با اختيار انسان منافات ندارد و اساساً چگونه ميتوان با توجه به آن، مبحث جبر و اختيار را مطرح كرد و جا انداخت؟

خداوند متعال در كدام سوره دربارة آفرينش آسمان و زمين سخن گفته و آسمان و زمين را در چند روز آفريد و در چه آيهاي به اين مطلب اشاره فرموده است؟

جهنم چگونه جايي است؟ توضيح دهيد.

آيا در روز قيامت كرات و سيارههاي ديگر، وضعيت زمين را پيدا ميكنند؟

  1. 1249 از 4632