مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پوشاندن زیور آلات و پیرایش ابرو
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره ضمان کاهش ارزش پول و اشتراط آن
پاسخ آیت الله شبیری زنحانی درباره تصرف در اموال بیمار آلزایمری
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره نواختن آهنگ توسط زن در حضور نامحرم [موسیقى]
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دخالت موکل در روند موضوع وکالت بلا عزل [احکام وکیل و موکل]
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره خیانت وکیل در سپرده گذاری [احکام وکالت]
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره ارتداد موکل [احکام وکیل و موکل]
پاسخ آیت الله مکارم درباره حکم سود حاصل در فرض باطل بودن معامله [مضاربه]
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره آرایش دختران باکره
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره دست دادن بااهل کتاب
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره عمل انحراف بینی باعمل زیبایی
پاسخ آیت الله خامنهای در باره تاتوکردن ابروی زنان
  1. 125 از 4632