مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان ميتواند، در هنگام فرا رسيدن قيامت توبه كند؟

مرگ چند نوع است؟ چه نوع مرگي بهتر است؟

ما كه در زمان محدود دنيا زندگي ميكنيم، چگونه ميتوانيم ازلي و ابدي بودن خداوند متعال را تصوّر كنيم؟ زيرا اين امر، تا حدودي مشكل است، به گونهاي كه تجسم آن در فكر ما نقش نميبندد; البته من به ابدي و ازلي بودن خداوند اطمينان دارم، امّا تصوّر و خيال آن كمي برايم سخت است; لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

لطفاً در مورد علامت ـــ،ــ روي كلمة لَه، شرح دهيد كه به چه معناست؟

مفهوم تجويدي قصر، در واژههاي زير چيست؟

الف ـ آباؤنا (اعراف،173) ب ـ ايتاَّيسً (نحل،90)

چرا خداوند زن را براي آرامش مردها آفريد؟

منظور از ملاقات با خدا كه آياتي از قرآن مجيد (در سوره قيامت و غيره) به آن اشاره دارند، چيست؟

درباره روز قيامت و بهشت و جهنم چه آياتي آمده است؟

خوردن و خوابيدن در جهان آخرت، چگونه است و نقش حوريها چيست؟

انسانهايي كه در اين دنيا ناقص به دنيا ميآيند، در جهان آخرت از نظر سلامتي چگونه خواهند بود؟

لطفاً نام فرشتگاني كه در قرآن آمده است را بنويسيد.

با توجه به آيهي الحمد لله رب العالمين

الف) آيا بتپرستان، بتها را ربّ پنداشتهاند و اللّه را خالق، يا در نزد آنان، بتها نمادي از ربّ بودهاند؟

ب) با توجه به اين كه عدم تحرك بتها يك امر بديهي است، چه توجيهي براي ربوبيت بتها داشتند؟

ج) چرا خداوند را هم خالق و هم رب نميدانستند؟

  1. 1251 از 4632