مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف ـ لطفاً تفاوت جهان برزخ و آخرت را به طور كامل بيان كنيد. ب ـ آيا كساني كه هزاران سال پيش ميزيستهاند، از كساني كه تا قيامت زندگي ميكردهاند، بيشتر بايد در جهنم بمانند؟

الف ـ جواني هستم علاقهمند به عرفان و مقيد بعضي احكام شرعي ميخواهم بدانم آيا هميشه همزمان دو نفر را ميتوان دوست داشت; هم خدا را و هم...، خلاصه ميخواهم هم دنيا را داشته باشم هم آخرت را.

ب ـ لطفاً چند كتاب خوب و پرمحتوا معرفي كنيد تا مطالعه كنم.

ج ـ در ضمن آيا درست است كه بعضي از راه تقرّب به خدا خيلي از كارهاي غير ممكن را انجام ميدهند; مثلاً جا به جا كردن اجسام با چشم و...

اگر جسم ما محدود، مادي و تا اندازه محدودي درك و فهم دارد، چگونه در قيامت حاضر شده و با وجود محدوديت ميتواند جوابگوي اعمال باشد؟ به طور خلاصه آيا در معاد و روز قيامت جسم ما وجود دارد يا نه و اگر به صورت دنيا وجود ندارد، پس چگونه و به چه شكل حاضر ميشود؟

با توجه به نظريه روانشناسان كه رشد انسان را تا هنگام مرگ ميدانند، آيا انسان پس از مرگ در برزخ و بهشت، به كمال خواهد رسيد؟ به چه صورت؟ با توجه به جسماني بودن معاد، آيا رشد تنها شناختي است يا خير؟ در صورت مثبت بودن جواب، رشد با توجه به ابعاد جسمي، ذهني و اجتماعي و اخلاقي آن چگونه خواهد بود؟ اصلاً چرا در آن دنيا نياز به رشد است؟

الف ـ آيا ميتوان با استفاده از آيهي 123 سوره بقره، فديه را معادل رشوه و شفيع را معادل پارتي دانست؟

ب ـ آيا قرباني كردن، آويختن زيور و زينت بر گردن بتها، از مصاديق رشوه است؟

ج ـ آيا از آيهي وَمِثْلَهُو مَعَهُو لِيَفْتَدُواْ بِه ميتوان استفاده كرد كه گناهكاران، در روز قيامت ميخواهند به خداوند هم رشوه بدهند؟

د ـ آيا هديهاي را كه ملكه سبا براي حضرت سليمانغ فرستاد، از مصاديق رشوه بوده؟

'û ـ آيا ميتوان گفت مبلغي كه مسيحيان، در كليساها، به كشيشان، جهت استغفار ميپردازند، شبيه به پارتي بازي است؟

با توجه به آية 165 آلعمران، چرا خداوند ميفرمايد: هر مصيبتي كه بر مؤمنان وارد ميشود از خودشان است، در حالي كه گفته ميشود: مصائب، باعث بالا بردن مقام انسان است و يا امتحان الهي است؟

لطفاً چند نمونه از توشههاي آخرت را نام برده، دربارة جهان آخرت نيز، توضيح دهيد؟

انسانهاي بد و نادان، مانند كساني كه از روي عمد و آگاهي، كارهاي خلاف شرع و اصول اعتقادي انجام ميدهند، سرانجامشان در آخرت چيست و خداوند چه عذابي را براي آنها در نظر گرفته است؟

در تفسير نمونه در شأن نزول آية شريفه لا اِكراهَ فِي الدّين تعدادي در مدينه مسيحي شدند و به دنبال آن آيه فوق نازل شد. در اين آيه هيچ نشانهاي از نسخ شدن نيست. در حالي كه در آياتي از سورة آل عمران ارتداد و حكم قتل مرتد ثابت ميشود. علت اين تضاد چيست؟

با توجّه به كلمههايي كه در آية 66 سورة يونس و آية 15 سورة رعد آمده; مانند: مَن، طوعاً و كرهاً، ظلالهم، بالغدو و الاصال، آيا اينها دليل بر زندگي انسانها در كهكشانهاي ديگر نميباشد؟

كدام سورهها از قيامت بيشتر سخن گفته است؟ آيا سورة تكوير است يا سورة واقعه؟

فرشتگان هنگام آفرينش آدمغ به خداوند گفتند آيا موجودي ميآفريني كه جنگ و خون برپا كند؟! خداوند فرمود: شما از آن چه من ميدانم خبر نداريد.; با توجه به اين كه انسانها خونريز و جنگجو هستند، چرا خداوند چنين سخني فرمود؟

  1. 1258 از 4632