مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حيوانات در آخرت چه ميشوند؟

خداوند در آية 147 سورة صافات ميفرمايد: وَ أَرْسَلْنَـَهُ إِلَيَ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون; و او را به سوي يك صد هزار ]نفر از ساكنان نينوا[ يا بيشتر روانه كرديم. با اين كه علم خداوند مطلق است و از همه چيز آگاه است، چرا در اين جا عدد را به طور دقيق مشخص نكرده است؟

چه كاري انجام دهيم كه ما هم جزئي از مؤمنان بهشتي باشيم؟

آيا ستارالعيوب بودن خداوند با دادن چشم برزخي به برخي بزرگان تنافي ندارد؟

در روايات اشاره شده جواني نوراني در روز قيامت از ديدگان ميگذرد كه همان قرآن نام دارد، اين به چه صورت است؟

چه ميوههايي جزو ميوههاي بهشتي هستند؟

با توجه به آيه 23 سورة حج زينت برتر، در آخرت طلا است يا نقره؟ چرا؟

آيا در همان لحظة مردن فرشتگان پرسشگر به سراغ انسان ميآيند و يا هنگامي كه انسان را در قبر گذاشتند؟...

خداوند متعال از چه جنسي است؟ چرا قابل ديدن نيست؟ اگر خداوند خود را به بشر نشان ميداد بشر با ديدن عظمت و بزرگياش سر شكر پايين ميآورد و دست به كارهاي خلاف نميزند؟

چرا خداوند بشر را خلق كرد كه بعضي از مردم از خوشي زياد ناراحت باشند و بعضيها از بدبختي و سياهبختي خود شكايت داشته باشند؟

خداوند يكي را مثلا پرهوش و يكي را كم هوش قرار داده است، آيا اين چگونه با عدالت پروردگار سازگار است لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

چه كسي در روز قيامت از عذاب خداوند در امان است؟

  1. 1259 از 4632