مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين مطلب درست است كه انسان روحي نبوده كه ناگهان در كالبد جسمي درآمده باشد، بلكه پيش از اين در رتبههاي پايينتري بوده و كم كم بازحمت به روح انسان تبديل شده، سپس وارد كالبد انساني گرديده و پس از مرگ جسمي خود نيز، باز در حال تكامل است تا به لقاي پروردگار خويش نائل شود؟

لطفاً معناي گناه را توضيح دهيد و بگوييد، آيا همة گناهان، سبب جهنمي شدن انسان ميشوند؟

الف ـ چگونه ميتوان از خطور بعضي افكار كه ناخودآگاه به ذهن ما ميآيد جلوگيري كرد؟ ب ـ ترس از قيامت چگونه بايد باشد كه هم تأثير گذار باشد و هم اثر منفي نگذارد؟

كسي كه گناه كمتر كرده راحتتر ميميرد يا كسي كه گناهش بيشتر است؟ سختي و سكرات مرگ روي چه معياري است؟ و به طور كلي آدمهاي خوب زودتر ميميرند يا آدمهاي بد؟

روح انسان مرد است يا زن؟

آيههاي 29 ـ 38 سوره بقره، دربارة آفرينش آدم است; با توجه به محتواي آيههاي مزبور، چرا خداند ماجراي آفرينش آدم را به آگاهي فرشتگان رساند، در حالي كه او بينياز از غير است؟

ربّ به چه معناست؟ معناي ربالعـَلمين چيست؟

كساني كه وارد جهنّم ميشوند، چه كارهايي در آن جا انجام ميدهند؟

منظور از آية نخست سورة قيامت چيست؟

پاسخ:خداوند در آغاز سورة قيامت ميفرمايد:لاَ َّ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَـَمَةِ ;(قيامت،1) سوگند به روز رستاخيز در آية شريفه، دونكته شايان توجه است: 1. كلمه لا در آغاز آيه به چه معنااست. مفسران دربارة آن سه نظر دادهاند:

الف) لا از حروف زائده است ; يعني در اين جا معناي نفي نميدهد و براي تأكيد سوگند آمده است ;

ب) لا براي نفي عقيدة منكران رستاخيز است ; يعني اين چنين نيست كه قيامت وجود نداشته باشد، سوگند به قيامت كه پس از مرگ زنده خواهيد شد ;

ج) لا براي نفي سوگند است ; يعني به روز قيامت سوگند ياد نميكنم، چون شما منكر آن هستيد. بيشتر مفسران ديدگاه نخست را پذيرفتهاند.(ر. ك: مجمع البيان، فضل بن حسن طبرسي، ذيل آية اول سوره قيامت ; تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 274، دارالكتب الاسلاميه.)

2. آن چه كه خداوند به آن سوگند ياد ميكند، نشان از عظمت و بزرگي آن دارد. از سوگند خداوند به روز رستاخيز عظمت رستاخيز فهميده ميشود.

پرسش:لطفاً درباره آية بل الرفيق الاعلي كه آخرين سخن پيامبر اكرم ميباشد،توضيح دهيد.

پاسخ:اين عبارت در حديثي كه از پيامبر اكرم در لحظات آخر عمر ايشان نقل شده آمده است(بحار الانوار، علامه مجلسي;، ج 22، ص 475، مؤسسة الوفأ.) و از آيات قرآن كريم نيست. از آن جا كه اين واحد تنها پاسخ گوي پرسشهاي قرآني است از توضيح بيشتر معذوريم.

پرسش:لطفاً در مورد آيه رب يَسّر و لاتُعسّر سهل علينا يا ربَّ العالمين كه مشكلات زيادي را براي من حل ميكند توضيح دهيد؟

پاسخ:چنين آيهاي در قرآن كريم وجود ندارد و اين عبارت يكي از دعاها است كه اين واحد به خاطر آن كه تنها پاسخ گوي پرسشهاي قرآني است، از توضيح آن معذور است.

پرسش:ما مسلمانان و شيعيان چهارده معصوم داريم، آيا ميتوان امامان بعد از آن هارا معصوم تلقي كرد؟! يا اين كه تنها همين چهارده امام! معصوم بودهاند؟!

آيا بهشت و جهنم ابدي است يا از بين ميروند؟

دنيا چگونه به وجود آمد؟ در ابتدا چگونه بوده است؟

زندگي سخت اين دنيا براي پرهيزكاران، زندگي راحت را براي آنان در آخرت به ارمغان ميآورد; لطفاً بفرماييد انسان چگونه ميتواند اين رنجها و سختيها را تحمل كند؟

  1. 1262 از 4632