مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شاهرودی درباره خوردن گوشت اسب
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره اجاره دادن طلا
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره ارثیه مارد بین فرزندان
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره پرداخت زکات به بیماران
پاسخ آیت الله حکیم درباره اشعار سیاسی در هیئت ها
پاسخ آیت اله حکیم درباره علم حضرت موسی علهم السلام
پاسخ آیت الله حکیم درباره ذکر صلوات
پاسخ آیت الله حکیم درباره صورتهای ائمه چیست ؟
پاسخ آیت الله فیاض درباره صحبت کردن بانامحرم به وسیله موبایل
پاسخ آیت الله فیاض در باره استفاده از فیلتر شکن
پاسخ آیت الله فیاض در باره هک کردن نرم افزار
پاسخ آیت الله فیاض در باره بازی پاسور
  1. 127 از 4632