مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

توحيد چيست؟ لطفاً توضيح كامل بفرمائيد؟

آيا در جهان پس از مرگ حركت هست؟ يعني اينكه آيا تكامل هست؟ تا كجا؟ حد نهايي چيست؟


درباره خداي متعال چگونه بايستي فكركنيم تاشناخت ما ازاو عميق ترگردد . آيا شناخت خداوند براي انسان ممكن است ؟


اعمال انسان چگونه براي او ذخيره مي شوند وانسان درآخرت چگونه ازآنها بهره مند مي شود ؟

انسانها در دنياي آخرت با چه سِنّي و با چه شكلي ظاهر مي شوند و چگونه شناخته مي شوند؟

كسي اعمال خوب و بد او برابر است حال او در قيامت چگونه است و كساني ايمان به خداوند دارند حال اعمال را انجام نميدهند. با كساني كه مانند يزيديان و معاويهها كه شايد ايمان به خدا نداشتند، و با ائمه در جنگ بودند چگونه است آيا هر دو در جهنم جايگاهشان يكي است؟

انسان وقتي كه از دنيا رفت حال چه متقي باشد چه كافر، خدا را خواهد ديد با او صحبت خواهد كرد و آيا انسان در اين دنيا بر مرحله اي از ايمان برسد مي تواند با خدا صحبت كند يا نه و اين كه مي گويند در نماز توجه ات به خدا باشد، كه خدا را نديديم و براي متوجه شدن به خدا آيا مي شود او را به نوري تشبيه كرد؟

آيا اديسون و امثال او كه مسلمان نبودند و به دنيا خدمات بزرگي كردند جايگاه آنها در برزخ و قيامت چگونه است ؟

آيا قيامت در آسمان است يا زمين ، همچون زميني كه در اينجا زندگي مي كنيم و اينكه ميگويند آسمان هفت طبقه است چطور است آيا هفت طبقه رويهمديگر هست ؟

در عالم برزخ سالكين چگونه زندگي دارند يا امكاناتي در دنيا هست، در آنجا هم هست يا بيشتر و زندگي آنها چطور است؟ روز و شبي وجود دارد؟

در مورد كيفيت شيطان كه چگونه است كه مي توانددر يك ساعت واحد در چندين هزار نفر راه يابد ؟ ياران شيطان آيافرشتگاني بودند كه شيطان سرگروه آنها بود؟

1. راههاي علمي شناخت خداوند چيست و طريقة شناخت احاطة خدايي چگونه است؟

2. راه تشخيص عمل واقعي با اعمال غير واقعي چيست؟

3. آيا براي انسانها، مالكيت خدايي محدود است يا نه و اين احاطه مالكيت براي انسان ايجاد بيخردي نميكند؟

4. آيا معراج پيامبر ( روحي بوده است يا جسمي و چه موقعي بوده است؟

  1. 1270 از 4632