مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

موارد شايستگي خداوند را نام ببريد ؟

تكليف اينكه برخي ناقص العضو هستند در دنياي ديگر چه مي شود؟

خداوند يقيناً مسيرهاي دنيا وآخرت را معرفي و معين كرده است؟ (با تمام خصوصيات آن)

آخرت(شب اول و دوم قبر، عالم برزخ و...) ـ دنيا (چگونه زيستن و...)، اما تاكنون 100% جلوه نداده است؟

وقتي كه در روز قيامت خوب و بد معلوم شدند و بدها را به جهنم فرستادند و خوبها به بهشت آمدند مي گويند امام هاع با مردم زندگي مي كنند. لطفاً بطور كامل شرح دهيد.

عذاب قبر مخصوص چه كساني است؟

راههاي رسيدن به مقام هاي بالاي اخروي را بنويسيد؟

چگونه مي شود كه قضا وقدر الهي تغيير كند؟ واين تغيير منافاتي با علم خداي متعال ندارد؟

راههاي كاهش عذاب قبر را بنويسيد؟

چه كار كنم كه انسان خوبي باشم براي آخرتم؟ درسته من به نظر خودم كار بد نمي كنم اما هميشه فكر مي كنم انسان بد وگناهكاري هستم.

1-هدف از آفرينش چيست ؟

ما معتقديم كه انسان داراي اختيار است ومختار است كه راه را انتخاب كند ولي اگر چنين است اگر كسي بگويد من دوست ندارم زندگي كنم ودوست ندارم زنده باشم آيا زندگي وزنده ماندن او اجباري است ؟

آيا جسم درعالم برزخ احضار مي شود يا نه؟

  1. 1275 از 4632