مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- آيا فرشتگان اختيار ازخود دارنديا نه؟

2- منظور از 7 آسمان چيست و دركجا قرار دارند؟

آيا خوب وبدي براي خداوند وانسان مطلقند يا خير؟

به وسيله چه كارها ويا دعاهايي مي توانيم وارد بهشت شويم؟

فردي در رحم مادر بوجود مي آيد كه در اثر تقوي داشتن پدر و مادر به درجات عالي بهشت مي رسد و برعكس پدر ومادري بي تقوي و شرابخوار بچه اي به دنيا مي آورند كه در اثر لقمه ها و بقيه مسائل جهنمي مي شود، چرا بايد جهنمي شود؟

آيا اين كه مي گويند تمام حركات انسان ها ازحضرت آدم تا روز قيامت درقرآن آمده است درست است،اگر درست است چگونه؟

اگر بشر بتواند روزي وسيله نقليه اي بسازد كه با سرعت نور برابري مي كند واين وسيله نقليه تا صبح قيامت مسير طي كند به آخرش نمي رسد علت اينكه فقط صحبت ها مربوط به كره زمين و حدوداً اززمان خلقت آدم تاحالا باشد واز بقيه خلقت خبري نيست چيست؟

اين جانب حساب سال خود را نزد دفتر حضرت آيت ا...سيستاني مدظله باز كرده ام، وحقوق ماهيانه بسيار ناچيزي هم دارم، وسعي مي كنم با شرايط بسيار سختي كه نمي توان دركلام عنوان كرد زندگي خود را اداره كنم. به عنوان مثال امكانات زندگي درحد صفر است. دو وسيله دارم، يكي اتوي برقي كه خراب است ويكي چرخ دستي كه آنهم خراب است. يك عدد فرش ودو دست پوشاك نيزدارم كه استفاده شده وخراب وقديمي مي باشد.از لحاظ خوراك هم چيزي كه مي توان خورد نان وبرنج كوپني وماكاروني است ولي باهمه اينها اميد به زندگي داريم ومن ودو فرزند وهمسرم اين شرايط سخت را به اميد خانه دار شدن تحمل مي كنيم. واگر دوا و درمان نداشته باشيم بابت شرايط سخت بالا، مي توانيم حدود پنج هزار تومان پس انداز مسكن داشته باشيم؛ و با اين تورم بالا مخصوصاً درزمينه اين كالاي اساسي يعني مسكن شايد تا 20 سال آينده اميد به يك زمين كوچك درپاي كوهپايه ها داشته باشيم، تا شايد بعد ازمرگ بچه ها آنرا بسازند وسرپناهي داشته باشند. با اين اوضاع من وهمسرم كه سيده هم ميباشد و نفقه اش را هم نمي توانم بدهم به اين شبهه رسيدهايم كه چه كنيم. آيا وسيله هاي خرابمان را تعمير كنيم بهتر است يا وسيله لازم زندگي را بخريم ويا به تغذيه بهتري براي بچه ها اقدام كنيم. چون دفتر آيت ا...مي گوينداز پول خمس نمي توان به ما كمك كرد و سهم سادات به همسرم كه نفقه اش را نمي توانم بدهم، چون من سرپرست هستم، نمي رسد.ازشما مشورت خواستم تا ببينم اين شبهه اي راكه دردين واحكام برايم پيش آمده چگونه حل كنم؟آيا ازپس انداز مسكن بگذرم و با طيب خاطر وبا آنهمه مشكلات موجود درزندگي خود وهمسر وفرزندانم كه وجدانم را ناراحت كرده، به معيشت زندگي بپردازم، تااينكه روز قيامت مديون آنها نباشم؟ تكليف من چيست؟بصورت روشن ودقيق كه همسرم هم قانع شود.

1- چرا بحث تسلسل محال است؟

2- خداوند علت است يا معلول؟

استحقاق هر موجودي چگونه تعيين مي شود ؟

پروردگار كه مي دانست مردم بد كارهاي بد مي كنند چرا آنهارا آفريد؟

ظرفيت بهشت چقدر است؟ آيا همه انسان ها در آن جاي مي گيرند؟

عالم برزخ چگونه عالمي است و در آن براي انسان چه اتفاقي مي افتد ؟

  1. 1276 از 4632