مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كساني كه از نظر ذهني عقب افتاده اند آيا گناه و يا ثوابي براي آنها در نزد خداوند ثبت مي شود يا خير؟توضيحدهيد.

قضا و قدر يعني چه؟

اگر كسي نه به بهشت برود و نه به جهنم پس كجا مي رود؟

گويند كساني كه سيد نباشند و به جهنم بروند عذاب آتش او را مي سوزاند ولي كساني كه سيد باشند و در جهان آخرت اگر جهنمي باشند در يخ به عذاب خود مي رسد چگونه و چرا؟

وقتي كه خدا در آن دنيا از مردم پرسش و پاسخ مي كند چگونه آدم را به ياد آن زمان كه كار بد كرده بود مي اندازد؟

شهيدان در اين جهان و جهان آخرت چه مقامي دارند؟

علت پيدايش دنيا چيست؟

از كجا بايد بدانيم كه خدايي وجود دارد اگر از نظمي كه در اين دنيا يا عظمت خدا را اثبات مي كنيم يقيناً ناظم آن عظيمتر مي باشد پس او چگونه به وجود آمد همان گونه كه خدا به وجود آمده اين دنيا با اين همه نظم كه از ناظم عظمتش كمتر است به وجود آمده يعني نفي خدا، لطفاً اثبات خدا از نظر ابو علي سينا و ملاصدرا در كدام كتاب است را برايم بيان كنيد؟

معني اصلي توكل به خدا چيست؟

اگر انسان حق و قدرت انتخاب دارد اگر كسي نمي خواست خدا او را خلق كند مي توانست؟

چگونه به مقام توكل برسيم؟

تفسير شما در مورد عدل خدا درباره كودكان ناقص الخلقه چيست؟

  1. 1283 از 4632