مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده در ارگاني مشغول به كار هستم كه طبق بخش نامه بايد در يك ماه 200 ساعت كار مفيد داشته باشم اما من 140 ساعت بيشتر كار مفيد برايم پيش نمي آيد و ديگر ساعات بيكار هستم و قرآن تلاوت مي كنم. حتي چند بار به دايره حقوقي توسط نامه اعتراض كردم كه اين حقوق كه از بيت المال به من مي دهيد نسبت به كارم زياد است. اما آنها توجهي نمي كنند و حقوق يك ماه كامل را به حسابم واريز مي كنند. البته حقير وجوهات شرعيه كه به حقوقم تعلق مي گيرد اول جدا و كنار ميگذارم.

برايم بيان كنيد كه اين زيادي پول از حقوقم حلال است يا حرام. و بگويي كه اين زيادي پولم را در چه كاري مصرف كنم كه حلال شود و خداوند از من راضي و ديني از بيت المال در قيامت به گردنم نباشد؟

مگر اين نيست كه علم خدا جبر آور نيست؟ درست است علم خدا جبر آور نيست و نه در جبر زماني و نه در جبر مكاني قرار دارد و خدا از ازل بر اعمال خويش مطلع بوده است و مي دانسته كه انسان را در چه زماني مي آفريند پس من و هر انسان عاقل چنين نتيجه مي گيرد كه خدا از ازل خود را در جبر زماني قرار داده و من سر اين موضوع دچار دگرگوني فكري شده ام؟

آيا قبل از نسل اين انسان از حضرت آدم (ع) تا قيامت انسان ديگري وجود داشته است كه مثل همين نسل انسان بوده و از حضرت آدم(ع) تا روز قيامت بوده باشد؟

عدل چيست و آيا خداوند عادل است؟

در مورد آينده انساني و آگاهي خداوند از آن (يك جور سلب اختيار از انسان) و اينكه اگر شرايط براي همه افراد مساوي باشد ممكن است آينده مساوي داشته باشند (عدل الهي) البته در مورد قابليتهاي افراد مختلف چندان شكي ندارم؟

عدل خدا را اثبات كنيد؟

برخي جوانان سوالاتي را مطرح مي كنند كه منجر به جبر مي شود و اينكه ذاتي افراد است و ذاتي الشي لايعمل براي آنها قانع كننده نيست جواب شما چگونه است با توجه به اينكه عدالت حضرت حق مورد سوال است؟

خداوند متعال كه نيازي به پرستش بندگان ندارد پس چرا بت پرستي و شرك را قبيح كرده است مگر نعوذ با الله خداوند بخيل است كه مثلاً فرد ديگري در عرض او خدا خوانده شود و يا قطعه سنگي به عنوان خداوند قلمداد شود به هر حال همه خدا را قبول دارند فقط در شناخت آن اشتباه كرده اند؟

حقيقتاً با اين همه ابهام در زندگي مانند اينكه از كجا آمده ايم، به كجا مي رويم، كيفيت بهشت و جهنم چگونه است، روح چيست، حقيقت انسان چيست و ... انسان چگونه مي تواند خود را از اوهام و گمراهي نجات دهد اگر بخواهد كمي دقيق شود شايد كارش به جنون كشيده شود يا قيد همه چيز را بزند و بي خيال شود چرا خداوند انسان را كه اشرف مخلوقات است اينگونه در دريايي از ناشناخته ها غير قابل دسترس قرار داده؟

شهيدان در اين جهان و جهان آخرت چه مقامي دارند؟

آيا گناه افراد غير ايراني به خصوص زنان آنها با گناه ما كه ايراني هستيم و تقريباً از همه احكام ديني آگاهي داريم در قيامت مجازات آنها يكسان است؟كسي كه نتيجه تمام اعمال او يعني گناهان و حسنات او برابر باشد به بهشت ميرود يا جهنم؟ (سوال يك دانشآموز)

  1. 1287 از 4632