مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند، كه اختيار هر چيز در دست اوست و به انسان عقل و كتاب آسماني عطا كرده است، او را نمي دارد كه به راه راست در آيد؟
اگر اختيار وجود دارد، پس اين همه اختلاف استعدادهاي خدادادي در افراد، چگونه قابل توجيه است؟
آيا انسان در حوادث آينده كه برايش رقم خواهد خورد دخيل است؟ در صورت مثبت بودن جواب آيا خداوند به تغيي
لطفا پيرامون جبر و اختيار توضيح كامل دهيد
ديدگاه شيعه درباره جبر و تفويض چيست؟
چرا جبرئيل را روح القدس مي گويند ؟
معناي اينكه جبرئيل براي حضرت مريم تمثل پيدا كرد چيست ؟
آيـا در نـظـر شـيعه جبرئيل در ابلاغ رسالت خيانت نموده و به جاي علي بن ابي طالب ,قرآن را بر رسول خدا نازل كرده است ؟
چگونه است كه افرادي در قبر جسدشان نمي پوسد؟
چرا برخي افراد جسدشان در قبر نمي پوسد؟
همانطور كه شما مي دانيد جسم انسان بعد از مزگ از بين مي رود فقط اسكلت استخوانهاي او باقي ماند آيا اين قضيه در مورد همه انسانهاي خوب و بد صدق مي كند ياخير؟ آيا از زمان مرگ تا روز قيامت اين استخوانها عذاب مي بيند يا ثواب مي برند؟
آيا قضا و قدر، سرنوشت، و اختيار با هم قابل جمع هستند و آيا يكي ميتواند روي ديگري اثر بگذارد؟  1. 1296 از 4632