مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جن چيست ؟
آيا جن ها مي توانند بر انسان ها تسلط پيدا كنند؟
آيا پيامبري از جن ها داشته ايم ؟
درباره جن و ويژگي هاي آن توضيح دهيد .
جن چگونه موجودي است و آيا مي تواند به انسان ضرري برساند و راه ابطال اعمال آنها چيست ؟
چرا جنّ را نمي توان ديد؟
آيا جنّ را با چشم ظاهر مي توان ديد؟
درباره جنّ توضيح دهيد!
درباره جنّ توضيح دهيد.!
محل زندگي جنها كجاست و تغذيه آنها از چيست؟آيا جن در همة جاي زمين ساكن است؟ آيا جن از آهن و جاي شلوغ ميترسد؟

آيا شيطان هنوز زنده است؟  1. 1297 از 4632