مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره صیغه اعتکاف
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره شرط برگشت از اعتکاف در هنگام نیّت
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حدود اطاعت از پدر ومادر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره رضایت والدین
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حجاب فرزندان
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حق والدین
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حق والدین
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره معامله اجناس ضروری و غیر ضروری در حال اعتکاف
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره اجازه شوهر برای اعتکاف زن
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره اعتكاف مسافر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره مراد از مسجد جامع
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره چیزهایی که بر معتکف حرام است
  1. 130 از 4632