مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انسان چگونه ميتواند در مقابل شيطان داراي ارادهاي قوي شود تا بتوان با او مبارزه كرد؟

آيا سحر و طلسم و دعاي خير يا شر تأثير دارند؟ اين كه ميگويند جن و شيطان را بر آدم مسخّر ميكنند، درست است؟ چگونه ميتوان از آنها دفع شر نمود؟

آيا شيطان همان نفس اماره است؟ تسلط شيطان بر انسان چگونه است و آيا هر شخصي شيطاني دارد كه با او دشمني ميكند؟

چرا خداوند شيطان را آفريد و او چگونه داخل بهشت شد؟

منشأ كبر و غرور شيطان چه بود؟

اگر شيطان از درگاه خدا رانده شده و همه جا درگاه خدا است، پس چگونه ميگويند شيطان همه جا است؟

چگونه انسان هميشه به يك صورت باقي بماند و شيطان در او اثر نكند؟

آيا در جهان آخرت انسان به واسطه افكار باطل و گاه غير اخلاقي و شركآميز كه ناشي از القائات شيطان ميباشد، نيز باز خواست ميگردد؟

آيا خداوند از شيطان نيز توبه ميپذيرد و سر انجام، شيطان در بهشت جاي خواهد گرفت يا درجهنم؟

شيطانشناسي چه فوايدي، براي انسان دارد؟

علاوه بر كرام الكاتبين دو فرشته ديگر هم وجود دارد كه يكي روبروي انسان قرار دارد و ديگري در پشت سر انسان. وظيفه اين دو فرشته و نامشان چيست؟

خواب انسان تا چه حدي صادق است و چگونه مي توانيم بفهميم خواب هاي ما شيطاني است يا رؤياي صادق؟

  1. 1300 از 4632