مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ملائكه، ابليس و اجنّه از اين كه غير مادي هستند، خواص ماده را ندارند، چرا در كتب تاريخي و روايات مي خوانيم كه اين موجودات به صورت انسان متجسم مي شدند؟

چرا خداوند موجوداتي مانند جن و شيطان كه انسان را گمراه مي كنند و موجب وسوسه آنها مي شوند، خلق كرد؟

آيا ارتباطي ميان جن ها و ملائكه و شيطان با يكديگر وجود دارد؟

در خصوص حقيقت شيطان و فلسفه خلقت او توضيح دهيد.

در خصوص خلقت جن به طور جامع توضيح دهيد.

در خصوص خلقت ملائكه توضيح دهيد.

آيا جن وجود دارد؟ در اين خصوص توضيح دهيد.

مطالب گنجانده شده در كتاب هايي نظير عجيب تر از علم، و با شگفت تر از علم كه گاهي مطالب ناشناخته اي در آن وجود دارد، تا چه اندازه مي تواند صحت داشته باشد، مثل ارتباط جنيان با انسان ها؟

آيا احضار جن توسط انسان ممكن است؟ اگر ممكن است از چه راهي ميتوان جن را احضار كرد؟

وجود جن واقعيت دارد در حالي كه شما در مجلّه نوشتيد كه اين طور نيست؟ چرا؟

آيا ابليس و شيطان با هم فرق دارند؟ چطور مي شود كه انسان ها در يك لحظه گول شيطان را بخورند و در يك لحظه عدة زيادي تحت تأثير شيطان قرار گيرند؟

آيا درست است كه در خانه و يا مسجد جانماز پهن باشد، شيطان نماز مي خواند؟

  1. 1302 از 4632