مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فقط خانه هاي قديمي روستايي داراي جنّ و پري هستند يا خانه هاي شهري هم دارند؟! اگر دارند، از آن ها ترس بر دلم غالب شده، بايد چه كنم؟ براي رفع فتنه شرّ جن و پري چه بايد كرد؟

در آيهء 39سورهء حجر: شيطان مي گويد: . چرا او كه حقيقت رامي دانست , اين عقيده را پيدا كرد؟ آيا واقعاً هدايت و گمراهي ما توسط خدا رقم مي خورد؟

در آيهء 18از سورهء حجر آمده است : اگر شيطان براي سرقت خبر به آسمان برود, با شهاب آشكاراو را تعقيب مي كنيم . آيا شهاب هايي كه مي بينيم , ارتباطي با اين قضيه دارد؟

به پسري علاقهء زيادي پيدا كرده ام . خداي ناكرده علاقهء شيطاني و شهواني نيست . به قدري به اوعلاقه مندم كه بدون او نمي توانم قرار بگيرم و تن به كاري بدهم . خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد چه كار كنم ؟

اين طور به نظرم مي رسد كه روز به روز با دانستن مسائل علمي , به جاي آن كه قلبم از خدا و عالم بالاتر مطمئن تر شود, سست تر مي شوم و مي دانم جز وسوسهء شيطان چيز ديگري نيست , به طور مثال اگر رازي گشوده شود, به اين فكر مي كنم پس معجزه چه فرقي با اين همه پيشرفت در علوم دارد؟

آيا هيكل ملائكه همانند انسان است يا بزرگ ند؟ اصلا حقيقت آن ها چه مي باشد؟ آيا آن ها نروماده دارند؟

آيا اين خواست خدا بوده است كه انسان تبعيد شود و پا به دنيا بگذارد و گول شيطان را بخورد؟سپس چرا مي گويند همه چيز در دست ارادهء خدا است ؟

جن چيست ؟

در سوره انعام آيه 130 خداوند ميفرمايد: اي گروه جن و انس! آيا براي هدايت شما رسولاني از جنس شما نفرستاديم كه آيات ما را بر شما بخوانند و شما را از عاقبت امر انذار كنند؟ در اين آيه به پيامبراني از جنس جن اشاره شده است. آيا اين امر حقيقت دارد؟

اين كه مي گويند: شيطان در ماه مبارك رمضان در غل و زنجير است و درهاي جهنم بسته است منظور چيست ؟ در حالي كه هم در ماه مبارك گناه صورت مي گيرد و هم اگر آدم بدكار بميرد جهنم مي رود.

آيا ملائكه خدا را مي بينند؟

گفتن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل از قرائت سوره حمد و گفتن آمين بعد از خواندن حمد و سوره چه حكمي دارد؟

  1. 1303 از 4632