مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي كه شيطان از درگاه خدا رانده شد، چگونه وارد بهشت شد تا آدم و حوا را گول بزند؟ ميگويند وارد شكم مار شد و از اين طريق وارد بهشت شد. آيا درست است؟

انسان چگونه مي تواند از هواي نفس و وسوسهء شيطان دور باشد؟

شيطان از جنس فرشته است يا از جن ؟

چگونگي وسوسه و دعوت ابليس به شر و بدي در آنِ واحد به تمامي مردم چگونه امكان پذير است ؟

چطور مي شود از شر شيطان ,بويژه چشم چراني فارغ شد؟ لطفاً راهنمايي كنيد.

چرا شيطان ابليس نيست ؟

دربارة بي بند و باري توضيح دهيد. اين مطلب درست است كه مي گويند شيطان در هر روز دو بار دست خود را بر سر آنان مي كشد؟ چه كاري كنيم كه شيطان از ما فرار كند؟

آيا شيطان با مردم سخن ميگويد؟ مفهوم اين سخن گفتن چيست؟

ـ اگر خداوند از همة اعمال انسان آگاه است، وجود كرام الكاتبين براي چيست؟

تعريف جامع و كاملي از ملائكه بيان فرماييد.

خدا عالم است. پس چرا شيطان را آفريد؟

آيا منشأ، اصل و ريشه هر گناهي شيطان است و اگر شيطان وجود نداشت، انسان مرتكب گناه نميشد؟

  1. 1304 از 4632