مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از روح در آيه شريفه 4 سوره قدر تنزّل الملائكة و الرّوح... كيست؟

با توجه به آيه شريفه و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبي و استكبر و كان من الكافرين اگر شيطان جزء ملائكة بود چگونه قدرت سركشي داشته در حالي كه ملائكه اطاعت مطلق دارند؟

آيا جنّيان داراي تفكر, قبيله و خانواده هستند و همانند انسان زندگي مي كنند؟

چرا شيطان آفريده شد تا مردم را گمراه كند؟

سجده نكردن شيطان بر آدم به خاطر اين بود كه هيچ كس را به جز خدا شايسته پرستش و سجده نميدانست و اين از خوبي شيطان بوده پس چرا از درگاه خدا رانده شد؟

براي تزكيه و تهذيب نفس مبارزه با هواهاي نفساني و غرايز شيطاني چه بايد كرد؟

احضار روح كه به وسيلهء استكان و حروف الفبا انجام مي دهند. آيا واقعيت دارد و انسان مي تواند ارواح مردگان را احضار كند؟ البته بعضي مي گويند ارواح نيستند, بلكه شياطين اند و بعضي مي گويندهمزاد انسان هستند كه به سؤال ها جواب مي گويند; كدام يك واقعيت دارد؟

جن يعني چه و چه نوع موجودي است ؟ خلقت آن ها درچه زماني است ؟ آيا جن توليد مثل و زاد و ولد دارد؟

چرا شيطان به بهشت راه يافت ؟

چرا خداوند شيطان را آفريد و چرا وي را مهلت داد تاانسان را گمراه سازد؟

ـ 4 آيا ابليس و شياطين مثل انسان زاد و ولد دارند؟ اگر ندارند, پس به وجود آمدن شيطان هاچگونه است ؟ آيا شيطان , جنيان را هم مي توانند وسوسه كنند؟

چرا شيطان براي مردم معمولي ظاهر نمي شود؟

  1. 1305 از 4632