مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خلقت جنّ و انس كدام مقدم بود و تعداد كدام يك بيش تر است ؟

آيا ظاهر شدن جنّ حقيقت است ؟ دربارهء ظاهر شدن يا نشدن آن ها و چگونه ظاهر شدن آنان توضيح دهيد.

آيات شيطاني چيست ؟ لطفاً توضيح بفرماييد.

مدتي قبل با يك جوان پاك و مؤمن امّا زيبا آشنا شدم و چون هم درس بوديم , از او خيلي خوشم آمد. كم كم شيطان مرا وسوسه كرد و نتوانستم خودم را كنترل كنم و با او بازي كردم و هر دفعه بعد ازبازي و دست ماليدن به او آبي از من خارج مي شد. آيا خارج شدن اين آب اشكال دارد؟ راه علاج و رهايي ازاين وسوسه چيست ؟

سلمان رشدي چه ديني دارد و كتاب آيات شيطاني حاوي چه مطالبي است ؟ آيا مي توان اين كتاب را تهيه كرد؟

فرشته هاي مقرب چه كساني هستند و نام آن ها چيست ؟

در كتاب ها و نقل قول ها شنيده مي شود كه هنگام ريختن آب جوش نام خدا را ببريد، چون در غير اين صورت جنّي ها اذيت مي شود. آيا اين مسئله صحّت دارد؟ اگر صحّت دارد، نام الله و بسم الله در زمان ريختن آب جوش چه تأثيري در جنّ دارد، مثلاً جنّ چه مي شود؟

آيا جن موجود نامرئي است و اطلاعات ديگر در اين زمينه بنويسيد؟

چرا خداوند بايد شيطان را آزاد بگذارد تا سختي و مشكلات براي ما به وجود آورد؟

چرا شيطان آفريده شده تا انسان ها را گمراه نمايد؟(پ)

آيا خداوند از چگونگي تعبير اساسي شيطان از حال عبادت مطلق تا سركشي آگاه بوده است؟ اگر آگاه بوده، با چه حكمتي راضي شده است شيطان با سابقة طولاني عبادت به انحراف و ذلت بيفتد؟

ماهيت جن چيست؟ آيا ارتباط با جن واقعيت دارد؟

  1. 1306 از 4632