مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا چشم ميتواند ارواح و شياطين را ببيند؟

ابليس كيست؟ شيطان كيست؟

در صورت نادرست خواندن سورة حمد به چند مورد از نامهاي شيطان برخورد ميكنيم؟

چرا خداوند به ابليس مهلت داد؟

لطفاً در مورد جن توضيح دهيد؟

الف) چرا خداوند جن را آفريد؟

منظور از بهرة مقرر كه شيطان وعدة گرفتن آن را در آية 118 سورة فرقان داده است، چيست؟

آيا ممكن است انسان جن را ببيند و با او سخن بگويد؟

مگر آفرينش و خلقت خداوند قانونمند نيست پس چرا خداوند به ابليس و شيطان اجازه داده تا انسانها را منحرف كند، اصولاً هيچ قانوني اجازه بينظمي، دزدي، فساد، خونريزي، انحراف را به كسي نميدهد. ولي خداوند اين اجازه را به شيطان ملعون داده است! چرا؟ لطفاً توضيح دهيد.

منظور از عبادت در آية و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چيست؟

آيا حوّا، هم زمان با آدمغ به وجود آمده و هنگام سجدة ملائكه، حوّا نيز با انسان بوده است؟

آيه 175 آلعمران، إِنَّمَا ذَ َلِكُمُ الشَّيْطَـَن... ميگويد: شيطان دوستان خودش را ميترساند... حال سؤال اين است شيطان كه دوست دارد دوستانش را به جهنم ببرد چرا از جنگ با مؤمنين ميترساند، عاقلانه اين است كه آنها را در جنگ تشجيع نمايد تا زودتر به جهنم بروند (در صورت شكست) و در صورت پيروزي زمين را پر از فساد كنند. لطفاً توضيح فرماييد.

  1. 1309 از 4632