مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ملائكه براي عبادت خلق شده اند. مگر خداوند نياز به عبادت داشت؟ مفهوم دقيق عبادت چيست؟ اتصاف آن به ملائكه چگونه است؟

1- آياخداوند معاذا...با مهلت دادن به شيطان با همكاري مي نمايد؟

2- با توجه به اينكه گفته مي شود باهبوط آدم و حوا به زمين شرمگاهشان پيدا مي شود آيا قبلاً آنها شهوت نداشتند؟

3- اينكه خداوند درسوره اعراف پاداش متقين را خلاصي از خوف وحزن معرفي مي نمايد چطور است كه از خصوصيات مؤمن ترس است؟

راههاي پناه بردن ازشر شيطان به خدا چيست؟ (درهمه مكانها)

احساس مي كنم ايمان ظاهري، سست و متزلزلي دارم چون به راحتي شيطان در جسم و روح من وارد شده و از جمله نشانه هاي وجود شيطان در روح و جسم من وسواسهاي مكرري است كه مخصوصاً در وقت خواندن نماز و يا وضو گرفتن و يا حتي مسائلي ساده مثل بستن يا نبستن در حياط به سراغم مي آيد خواهش مي كنم در اين رابطه مرا راهنمايي كنيد.

از قول راوي در بدن انسان به وسيله ملائك خدا عكس برداري مي شود خوب يا بد چرا انسانهاي در سطح بالا توجه به اين ندارند؟

چرا روزي كه خداوند مي خواست آدم را بياورد به دنيا، شيطان در آن روز فرشته نشد؟

فرق فرشته و شيطان چيست؟

من اراده ضعيفي دارم و به كارهاي حرامي مانند استمناء و نگاه كردن به عكسهاي مستهجن و ... عادت كرده ام، من چه كار كنم كه بتوانم اراده خود را قوي كنم تا بتوانم اين كارها را ترك كنم؟ من خودم دو سه بار اين كارها راترك كرده ام ولي چون اراده من خيلي ضعيف است، وقتي كه در خانه تنها مي شوم نمي توانم جلوي خود را بگيرم و به استمناء مشغول مي شوم؟

احساس مي كنم ايمان ظاهري و سست و متزلزلي دارم چون به راحتي شيطان در روح و جسم من وارد و از جمله نشانههاي ورود شيطان سوالهاي مكرري است كه مخصوصا در وقت نماز خواندن و يا وضو گرفتن و يا حتي مسائلي ساده مثل بستن و نبستن در حياط به سراغم مي آيد. مرا راهنمايي كنيد؟

آيا خداوند بنده اش را دوست دارد؟ پس چرا شيطان را خلق كرد خداوند كه از آينده با خبر است آيا نميشد شيطان را بعد سجده نكردن انسان در جهنم بيندازد؟

شيطان كجاست و چه مي كند؟ و راههاي مقابله با آن چيست؟

چرا ما آنگونه كه همديگر را مشاهده ميكنيم نميتوانيم اجنه و فرشتهها را مشاهده كنيم؟

  1. 1313 از 4632