مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر كسي عملي را انجام دهد كه - مطابق نقل برخي احاديث - مثلا ثواب حجّ يا جهاد را دارد، آيا حجّ يا جهاد از او ساقط مي شود؟
از تو حركت از خدا بركت چگونه تفسير مي شود؟
چه كنيم تا در آن جهان حسرتمند نباشيم؟
آيا حشر در قيامت و كيفر اعمال مخصوص انسان هاست يا شامل جنيان هم مي گردد؟
از نظر شخصيتي چه شباهتهايي بين حضرت علي و حضرت مسيح وجود دارد؟
آيا منظور از حقائق پوشيده جهان معجزه و كارهاي خارق العاده است؟
يكي از دلايل حقانيّت شيعه را توضيح دهيد.
انگيزه انسان براي شناختن حقايق چيست ؟
چه عواملي باعث مي شود انسان با اينكه به حقيقت آگاهي يافت از پذيرش آن سرباز زند؟
آيا ميتوان ظن و گمان در زمينه مسايل ديني و فلسفي را منشأ رسيدن به حقيقت دانست؟

چرا نمي توانيم حكمت همه چيز را دريابيم؟ آيا در اين باره در قرآن كريم آيه اي آمده است؟
حيات برزخي چيست و پارهاي از آيات قرآن كه دلالت بر «برزخ» دارند كدامند؟
  1. 1319 از 4632