مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباه پوشاندن موهای مصنوعی برای زنان
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره سرود خواندن و دست زدن در مجالس اعياد ائمّه
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره سرود خواندن و دست زدن در مجالس اعياد ائمّه
پاسخ آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درباره معنايى كه از مفاهيم ظهر و بطن قرآن برداشت مى ‌نماييد چيست؟
پاسخ آیت الله سیدمحمد صادق روحانی درباره ترجمه قرآن به زبانهای دیگر چیست؟
پاسخ آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درباره نامگذارى سوره ‌های قرآن کریم؛ توقيفى يا اجتهادى؟
پاسخ آیت الله محمدصادق روحانی درباره سئوا ل آیا قرآن ظنى الدّلالة است؟
پاسخ آیت الله سید محمصادق روحانی درباره اولى بودن قرآن يا حديث و روايت؟
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره نایب گرفتن برای کسی که قادر به تلبیه گفتن نیست
پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره خواندن نماز قضا توسط مستحاضه
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره مطالبه نفقه معوقه فرزنداز پدر
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره اجاره دادن طلا
  1. 132 از 4632