مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي شود حيات و مرگ انسان همچون پيامبر بزرگوار اسلام باشد؟
ايا حيوانات در اخرت محشور مي شوند
آيا حيوانات نيز همانند انسان در قيامت حساب و سؤال دارند؟
خاتميت چگونه با مسير تكاملي انسان سازگار است ؟
خداوند حضرت محمّد را خاتم پيامبران قرار داده است؟

خاك از چه تشكيل شده كه همه موجودات زنده، حتي انسان از خاك آفريده شده اند؟
تفاوت ميان خالق و باني(=سازنده) چيست؟
اگر خداوند احتياج ندارد چرا انسان را خلق كرده كه اگر خلق نمي كرد ما راحت تر بوديم؟
1- منظور اينكه عده اي از بهشت خبر آورده اند براي اشخاص خاصي مثل پيامبر ( ص) چه كساني هستند و چگونه ؟
بهترين راه براي دوري از گناهان و داشتن تقوا و تقرب بسوي خدا و ترس از خدا چيست ؟ لطفاً مفصل و مبسوط شرح دهيد و كتابهايي هم معرفي فرمايد ؟
1ـ خداوند چگونه گناهان برخي از بندگان را مي بخشد ولي بعضي مردم را نه؟ آيا اين موضوع با عدل خداوند صادق است؟
حس مي كنم آنطور كه شا يسته است خدا را نشناخته ام و به همين خاطر صبرم كم است و به شدت از آخرت وحشت دارم لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟
  1. 1320 از 4632